Comentarii recente

    Pentru 2015 te rog nu uita !

    „Biserica lui Dumnezeu de jos, de pe pământ, este una cu biserica lui Dumnezeu de sus. Credincioșii de pe pământ și fiinţele din ceruri, care nu au căzut niciodată, constituie o singură biserică. Fiecare ființă cerească este interesată de adunările sfinţilor care se întâlnesc pe pământ, ca să se închine lui Dumnezeu. În curţile din ceruri, ei ascultă mărturia martorilor lui Hristos de pe pământ şi lauda şi recunoștința din partea închinătorilor de jos sunt preluate de corurile cereşti şi lauda şi bucuria răsună în curţile cereşti, pentru că Domnul Hristos nu a murit în zadar pentru fiii căzuţi ai lui Adam. În timp ce îngerii beau din izvor, sfinţii de pe pământ beau din izvoarele curate care curg de la tron, ale căror ape înveselesc cetatea Dumnezeului nostru”. {SB 240.5}  6T 366-368.

    „O, de am putea să ne dăm seama cât este de aproape cerul de pământ! Deși copiii de pe pământ nu știu acest lucru, ei au îngeri de lumină drept însoţitori ai lor. Un martor tăcut apără pe fiecare suflet care trăiește, căutând să apropie acel suflet de Hristos. Atât timp cât există nădejde, până când oamenii nu se vor împotrivi Duhului Sfânt spre ruina lor veșnică, ei vor fi păziți de ființele cerești. Să păstrăm mereu în minte faptul că în fiecare adunare a sfinților sunt îngeri ai lui Dumnezeu, care ascultă mărturia lor, cântările şi rugăciunile lor. Să nu uităm că laudele noastre sunt suplimentate de corurile oștirii cerești de sus”. {SB 241.1}

    Comments are closed.