Comentarii recente

  GC Session 2015 – 100 Days of Prayer

  “Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este așteptată în viitor, dar este privilegiul bisericii să-L aibă acum. Căutați-L, rugați-vă pentru El și credeți în El. Trebuie să-L avem și Cerul așteaptă să ni-L acorde.” The Review and Herald,  19 martie,1895.

   Rugați-vă pentru o revărsare atât de bogată a Duhului Sfânt la această sesiune a Conferinței Generale, încât să fie evident pentru toți că Dumnezeu este la lucru în biserica Sa.

  Rugați-vă ca oamenii să plece în fiecare zi de la sesiunea Conferinței Generale, lăudând pe Dumnezeu pentru modul în care lucrează și ce face în inimile și viețile lor, în loc de a vorbi despre păreri diferite sau discuții obișnuite.

  Rugați-vă ca toată lumea să se predea voinței lui Dumnezeu și să se roage stăruitor pentru împlinirea voinței lui Dumnezeu.

  Rugați-vă ca Duhul Sfânt să călăuzească discuțiile și deciziile care se vor lua cu privire la subiecte dificile de pe ordinea de zi, subiecte ce includ: convingeri fundamentale privind creațiunea, hirotonirea femeilor, politica și manualul bisericii, etc.

  Rugați-vă ca toate orele și momentele de rugăciune de la aceste întâlniri să aibă un conținut profund, semnificativ și de folos pentru toți cei prezenți.

  Rugați-vă pentru tinerii și adulții tineri care vor fi prezenți întrunirile Conferinței Generale. Rugați-vă ca ei să-L vadă pe Isus dat pe față în viețile liderilor noștri și să tânjească să-L cunoască mai mult.

  Rugați-vă pentru siguranța și sănătatea delegaților și liderilor care se pregătesc să călătorească la San Antonio.

  Rugați-vă pentru revărsarea Ploii Târzii asupra delegaților din partea Diviziunii Inter-Europene și ai Diviziunii Nord-Africane și Orientul Mijlociu – Dumnezeu îi știe pe nume, delegați care vor lua decizii la Conferința Generală 2015.

  Rugați-vă pentru pastorii și liderii bisericilor locale, ca ploaia Duhlui Sfânt să cadă asupra lor și să-i împuternicească pentru a-și duce la îndeplinire răspunderile.

  Rugați-vă pentru o participare și un angajament sporit în misiunea de evanghelizare din partea tuturor instituțiilor bisericii, deoarece ele sprijină astfel misiunea bisericii.

  Comments are closed.