Comentarii recente

  Credință, sănătate și binecuvântare vă doresc pentru 2014 !

  Credință.

  planetaCredinţa în Cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune şi pus în practică, va constitui scutul nostru faţă de puterea lui Satana şi ne va face să ieşim biruitori prin sângele lui Hristos. (1T 302) Cu cât va fi mai puternică şi mai curată credinţa poporului lui Dumnezeu şi mai stăruitoare hotărârea lor de a-L asculta, cu atât mai înverşunat se va strădui Satana să stârnească împotriva lor ura acelora care, în timp ce pretind a fi neprihăniţi, calcă în picioare Legea lui Dumnezeu. Se va cere cea mai temeinică încredere şi hotărârea cea mai eroică, pentru a putea ţine cu tărie credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să se pregătească pentru  criza ce va veni în curând. … Când orice alt sprijin va cădea, atunci se va vedea cine are o încredere dăinuitoare în Iehova. (Istoria Faptelor Apostolilor pag 432)

  Sănătatea.

  trandaSănătatea este o comoară. Din toate averile vremelnice, este cea mai preţioasă. Bogăţia, învăţătura şi cinstea sunt cumpărate scump cu preţul vigorii sănătăţii. Nici una dintre acestea nu pot asigura fericirea, dacă lipseşte sănătatea. Este un păcat îngrozitor să abuzăm de sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu; asemenea abuzuri ne debilitează pe viaţă şi ne fac nişte rataţi, chiar dacă, prin aceste mijloace, dobândim educaţie în oricât de mare măsură. Dumnezeu a asigurat cu mărinimie traiul şi fericirea tuturor făpturilor Sale; dacă legile Lui nu ar fi niciodată violate, dacă toţi ar acţiona în armonie cu voinţa divină, rezultatul ar fi sănătatea, pacea şi fericirea în locul nenorocirii şi răului necurmat. (Health Reformer, august 1866 ; C.T.B.H., 150 , 1890)

  Binecuvântarea.

  credinta1Binecuvântarea lui Dumnezeu va fi în casa unde va exista această unire asemenea razei soarelui ceresc, pentru că este voinţa hotărâtă a lui Dumnezeu ca soţul şi soţia să fie uniţi prin legături sfinte, în Isus Hristos, care are stăpânirea, iar Duhul Său cel Sfânt – călăuzirea. Dumnezeu doreşte ca familia să fie locul cel mai fericit de pe pământ, însuşi simbolul căminului din ceruri. Purtând responsabilităţile căsătoriei în cămin, legându-şi interesele cu Domnul Isus Hristos, bizuindu-se pe braţul şi asigurarea Sa, soţul şi soţia împărtăşesc în această unire o fericire pe care îngerii lui Dumnezeu o omagiază. (Căminul Advent 103)

  Bunul Dumnezeu să ne păzească in anul 2014.   

  Lupu Săvel

  Comments are closed.